Velkommen til nasjonalt museumsnettverk for kulturlandsskap

Telemarksku, De Heibergske Samlinger, kulturlandskap

Nettverket er eit uformelt samarbeid mellom museum og institusjonar i Noreg som ønskjer å utvikla musea sitt arbeid med kulturlandskap. Det landbruksbaserte kulturlandskapet er kjerneområdet vårt, men vi arbeider og med m.a. historiske hagar. Vi har som mål å skapa møteplassar for samarbeid og utvikling.

16. samling i nettverket, Sunnmøre 23.-25. august 2017

Ytste Skotet
Årets samling i Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap er 23.-25. august. I år skal vi verta betre kjent med Sunnmøre. Vertsmuseum er Stiftinga Sunnmøre Museum. Dei har arbeidd fram eit interessant og variert fagprogram der vi mellom anna vert kjent med høgdegarden Ytste Skotet. Sjå meir om programmet i invitasjonen.

Fagtur til Romania i 2016

Slåttegjeng i Orodik, Romania. Foto: Leif Hauge
I august 2016 arrangerte Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap ein studietur til Romania med hovudvekt på Transylvania. Målet for turen var å oppleva eit autentisk kulturlandskap med kulturmarkstyper, tradisjonelle bygningsmiljø, element og levande arbeidsprosessar. Kulturlandskapet har mange likskapar med det historiske norske kulturlandskapet og kan gje oss nyttige innspel om praktisk formidling og forvaltninga av dette. Reisa gjekk i regi av Klunderud Natur og Kultur som har lang erfaring frå liknade turar i området. Referat frå turen finn du under vedlegg.

Sider

Abonner på Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap RSS