Norsk naturforvaltning av utvalde naturtypar og prioriterte artar

Kategori:

Regjeringa har fastsatt forskrifter om utvalde naturtypar og prioriterte artar. Dette er første gong vi får skreddarsydde reglar for korleis vi aktivt kan ta vare på naturtypar og artar og leveområda deira, gjennom berekraftig bruk og vern. I samband med dette har regjeringa og laga historier om vår natur.