Bli medlem

Innmelding i Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandsskap

Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap har valt ei uformell samarbeidsform. Det einaste kravet til innmelding i nettverket er ein skriftleg stadfesting frå institusjonen om deltaking i nettverket e-post eller i brev. I institusjonsleiinga skal vere kjent med arbeidet i nettverket, og med Handlingsplanen som er den felles plattforma som kulturlandskapsnettverket har utarbeidd. Det bør og vere eit krav at deltakarane i nettverket prioriterer å møte på samlingane.

Eventuell utmelding av nettverket skal også stadfestast skriftleg.

Adresse:

De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum

Vestreim

6854 KAUPANGER

E-post: marie.pettersson@misf.museum.no