Hageforum 2006

Kategori:

Oppretting av hageforum i kulturlandskapsnettverket av Mari Marstein, mai 2006

Nasjonalt nettverk for kulturlandskap har et punkt i sin handlingsplan der det foreslås å opprette et forum for historiske hager.

Under nettverkets samling på Toten 9. og 10. mai 2006 ble denne tanken på nytt tatt opp, og jeg påtok meg å ta tak i dette. Ved flere museer er det nå etablert samlinger som viser gamle hageplanter, både stauder, roser, prydbusker og nyttevekster. Flere museer har rester av gamle hageanlegg som en viktig del av sine samlinger. Interessen for historiske hager og gamle hageplanter er økende både fra museenes side og fra publikum. I noen tilfelle arbeider museets ansatte med temaet, i andre tilfelle er historielag, hagelag eller enkeltpersoner engasjert på frivillig basis, med interesse og entusiasme som drivkraft.

Gleden ved å skape noe vakkert i sine omgivelser har vært den samme, uansett breddegrad og klima, uansett økonomiske kår og sosial status, og det er denne gleden vi ønsker at museene skal få hjelp til å formidle!

Selv har jeg arbeidet med gamle hageplanter siden 1990, både på eget museum og i regi av Genressursutvalg for kulturplanter i Norge. Noe av det mest stimulerende jeg har opplevd i dette arbeidet har vært å se at folk fra flere fagmiljøer lykkes i å samarbeide om temaet. Landskapsarkitekter, gartnere, anleggsgartnere, skribenter, kulturhistorikere, botanikere, planteforskere, kort sagt folk fra mange slags fagmiljøer møtes og bidrar til å øke kunnskapene om gamle hager og gamle hageplanter. Både kulturhistoriske, naturhistoriske og botaniske museer er engasjert i arbeidet, og mange av oss har hatt mer eller mindre uformell kontakt i mange år. Men vi ønsker å få med flere.

Det eksisterer et nettverk for herregårdshager i Norge. Dette nettverket ble etablert før konsolideringsprosessen startet. Dessuten har ICOMOS — IFLA nettopp etablert en komité for historiske hager og kulturlandskap i Norge. Jeg har hittil bare mottatt positive signaler fra disse gruppene til å opprette et hageforum i museumsnettverket. Et slikt forum vil kanskje i større grad kunne være et møtested også for småmuseer og bygdetun som ønsker å kartlegge og formidle lokale hagetradisjoner blant bønder og småkårsfolk. Vi ønsker nå tilbakemeldinger fra norske museer, store og små, som arbeider med gamle hager og hageplanter, eller som ønsker å arbeide med dette.

Nettverk for kulturlandskap er et relativt praktisk rettet nettverk, og vi har ønske om at Forum for historiske hager også skal fungere slik. Det kan være realistisk å møtes en gang i året for å lære av hverandre om tradisjonsrike hageplanter, vedlikehold av museumshager, lokale variasjoner, hvordan museene kan fungere som rådgivere i hagespørsmål og hvordan kunnskap om gamle hager og hageplanter best kan formidles til publikum.

Alle interesserte bes ta kontakt via e-post: mari@gamlehvam.no, telefon: 63 91 16 00/63 91 16 03, eller via brev til Mari Marstein, Gamle Hvam Museum, 2165 Hvam.