Etablering og skjøtsel av slåttemark på museum

Nasjonalt museumsnettverk for kulturlandskap hadde den 8. april 2013 eit arbeidsmøte på De Heibergske Samlinger – Sogn Folkemuseum med tema "Etablering og skjøtsel av eng på museum".

Oppsummering av arbeidsmøtet er å sjå i vedlegget under: