7. samling i nettverket, Rosendal 25 - 26 august 2008

Baroniet Rosendal er vertskap for den 7. samlinga i det Nasjonale Museumsnettverket for Kulturlandskap. Tema for denne samlinga er historiske hagar og vidare utvikling av felles prosjektarbeid i nettverket.
Deltaking på samlinga er viktig for nettverksbygginga. Uformell kontakt er kjernefunksjonen til eit nettverk, så møt opp, få fagleg påfyll og opplev 1600-tals slottet og det vakre kulturlandskapet i Rosendal.