4. samling i nettverket, Varanger, 9 - 11 august 2005

Kunnskapsmøte i Varanger På Vadsø Museum - Rujia Kvanmuseum, august 2005