12. samling i nettverket i Kongsvinger 28. – 30. august 2013

Samling på Abborhøgda

Den årlege samlinga i kulturlandskapsnettverket vart i år lagt til Kongsvinger med Kvinnemuseet – Museene i Glåmdal som vertsmuseum.  Vi fekk høve til å bli kjent med eit spanande og variert kulturlandskap i skogane mot svenske grensa. Programmet var variert, og det var lagt opp til at vi fekk besøke mange ulike lokalitetar.

Sjå rapporten frå samlinga...