10. samling i nettverket, Sørlandet 15 - 17 august 2011

Årets samling gekk til Sørlandet. Agder naturmuseum og botanisk hage i samarbeid med Grimstad bys museer var vertsmuseum. Programmet var variert med fokus på natur i endring. Ekskursjonen var lagd til området kring Lista.