Andre deltakarar på samlingane

Vi har ikkje krav om at deltakarar skal vera medlemmar for å delta på aktivitetane våre, og det er mange museum og institusjonar som vel denne varianten. Dei er likevel viktige bidragsytarar av kunnskap inn i nettverket både ved refleksjonar, innlegg og foredrag på samlingane.

Eit utval av desse er:

Bogstad Gård – Else Espeland
Lyngheisenteret – Peter Emil Kaaland, Mons Kvamme, Kristine Ekelund, Eli Bjørklid og Torhild Kvingedal
Otternes Bygdetun – Laila Kvellestad og Kjell Krogstad
Vest- Telemark Museum – Dag Rorgemoen
Tromsø museum, Universitetet i Tromsø – Vibekke Vange og Einar Niemi
Helgeland Museum – Hans Pedersen og Per Ole Syvertsen
Berlevåg havnemuseum – Jorunn Hansen
Sør Varanger Museum – Silja Arvola og Bodil Dago
Norsk Genressurssenter – Åsmund Asdal
Helgeland museum – Anne Kristin Klausen og Anna Ehrhardt
Universitetet for miljø og biovitenskap – Karsten Jørgensen